Mô tả dự án:

Khi thiết kế bìa sách,chúng tôi biết cách cân bằng cả hai việc: gây ấn tượng cho khách hàng và thể hiện được sự hấp dẫn của nội dung sách.

  • Project Type: Photography
  • Skills Needed: Photoshop, Illustrator
  • Customer: Example Inc
  • Project Year: 2013
  • Website: //designpro.xyz